Manažerské vzdělání pro veřejnou správu, ukončené udělením titulu MPA je určeno vedoucím pracovníků veřejné správy. Studium zprostředkuje poznatky z klíčových oblastí, které jsou pro práci ve veřejné správě klíčové.

Základními stavebními kameny studijního programu jsou veřejné právo, právo Evropské unie, správní právo, personální práce, manažerské dovednosti, kontrola a finanční řízení, řízení projektů a rizik, kvalita ve veřejné správě dotační management, eGovernment a v neposlední řadě PR a komunikace s veřejností. Studium postihuje klíčové penzum teoretických znalostí a zahrnuje i prohlubování praktických dovedností.

Akreditace kurzu?: Neakreditovaný

Manažerské vzdělání pro veřejnou správu, ukončené udělením titulu MPA je určeno vedoucím pracovníků veřejné správy. Studium zprostředkuje poznatky z klíčových oblastí, které jsou pro práci ve veřejné správě klíčové.

Základními stavebními kameny studijního programu jsou veřejné právo, právo Evropské unie, správní právo, personální práce, manažerské dovednosti, kontrola a finanční řízení, řízení projektů a rizik, kvalita ve veřejné správě dotační management, eGovernment a v neposlední řadě PR a komunikace s veřejností. Studium postihuje klíčové penzum teoretických znalostí a zahrnuje i prohlubování praktických dovedností.

Akreditace kurzu?: Neakreditovaný

Manažerské vzdělání pro veřejnou správu, ukončené udělením titulu MPA je určeno vedoucím pracovníků veřejné správy. Studium zprostředkuje poznatky z klíčových oblastí, které jsou pro práci ve veřejné správě klíčové.

Základními stavebními kameny studijního programu jsou veřejné právo, právo Evropské unie, správní právo, personální práce, manažerské dovednosti, kontrola a finanční řízení, řízení projektů a rizik, kvalita ve veřejné správě dotační management, eGovernment a v neposlední řadě PR a komunikace s veřejností. Studium postihuje klíčové penzum teoretických znalostí a zahrnuje i prohlubování praktických dovedností.

Akreditace kurzu?: Neakreditovaný